Pasivní dům roku


Výsledky 08.02.2018 19:00:00

Přihlášky od 19.09.2017

Přihlášky do 30.11.2017
Základní informace:

Obecná pravidla a podmínky soutěžní přehlídky PASIVNÍ DŮM 2017.

 

Třetí ročník soutěže PASIVNÍ DŮM vyhlásila společnost ABF, a.s. v září 2017 ve spolupráci s organizátorem soutěže - Centrum pasivního domu a odborným partnerem - Státní fond životního prostředí České republiky. Podstatou soutěže je mapování a ocenění nejzajímavějších pasivních domů a domů s velmi nízkou spotřebou energie na území České republiky. Cílem této soutěže je atraktivní formou podpořit šetrnou výstavbu v Česku. Zároveň chceme tuzemské veřejnosti ukázat, že kvalitně postavené, ekologické a zdravé bydlení je moderní a dostupné prakticky každému. 

Soutěž je dvoukolová. V prvním kole budou přihlášené soutěžní domy hodnoceny odbornou porotou Z přihlášených domů odborná porota vybere ty, které postoupí do finále o hodnotné ceny. Odborná porota hodnotí architekturu, konstrukční, technické a technologické řešení domu. Veřejnost poté líbivost a dojem.

Do soutěže se může přihlásit vlastník budovy či jeho zástupce, vždy ale s podloženým souhlasem vlastníka. Soutěž je určena budovám, které byly zkouladovány do roku 2017 a splňily kritéria pro jednu z kategorií soutěže. Přihlášené budovy a budovy postupující do hlasování veřejnosti budou prezentovány na www.pasivni-dum.cz a postupující i vystaveny přímo na veletrhu FOR PASIV 2018.

 

Detailní pravidla soutěže ke stažení.

 

Důležité termíny Soutěže:

 • Zahájení soutěže:19. 9. 2017
 • Registrace soutěžících:19. 9. – 30. 11. 2017
 • Vyhodnocení odbornou porotou:1.–20. 12. 2017
 • Hlasování veřejnosti: 8. 1. – 31. 1. 2018
 • Vyhlášení soutěže, předání cen: 19.00 hod, 8. 2. 2018, při veletrhu FOR PASIV 2018, kongresový sál, Vstupní hala II.

 

Kategorie Soutěže:

Přiřazení přihlášené budovy do kategorií provede na základě technických parametrů Organizátor.

Kategorie I.: PASIVNÍ RODINNÝ DŮM

 • Rodinné domy splňující kritéria pasivního domu dle PHPP nebo podmínky NZÚ – oblasti B2.

Kategorie II: OSTATNÍ ENERGETICKY VELMI ÚSPORNÉ BUDOVY

 • Budovy bez omezení typu a druhu: rodinné domy, bytové domy, vzdělávací budovy, administrativní budovy atd., novostavby či změny stávajících staveb.
 • Energetická náročnost v klasifikační třídě B a lepší, realizované dle principů výstavby pasivních domů.

 

Ceny v Soutěži

●  Cena odborné poroty v kategorii I: uděluje na základě svého rozhodnutí porota

●  Cena odborné poroty v kategorii II: uděluje na základě svého rozhodnutí porota

●  Cena veřejnosti: určena na základě hlasování veřejností. Vítězem se stane soutěžící s nejvyšším počtem hlasů

●  Cena Generálního partnera: kritéria stanoví a vyhodnocení provede GP.

 

Generální partner soutěže:

 

 


Vyhlášení:

V termínu 8. 2. 2018, PVA EXPO PRAHA při příležitosti veletrhu FOR PASIV 2018Porota:

Odborná porota: 

 • ●     Kateřina Maštalířová (ABF, a.s.)

  ●     Iva Mědílková (PROJEKTIVA CZ, s.r.o.)

  ●     Jan Bárta (Centrum pasivního domu, z.s.)

  ●     Ondřej Chybík (Chybik + Kristof Architects & Urban Designers)

  ●     Jakub Hrbek (Státní fond životního prostředí České republiky)

  ●     Libor Hrubý (Centrum pasivního domu, z.s.)

  ●     Libor Urbášek (Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover)

  ●     Josef Smola (Centrum pasivního domu, z.s.)

Veřejnost:

 • Fyzické osoby, široká veřejnost, majitelé domů a rodinní příslušníci


Newsletter
Newsletter